METSÄ 3.4.-23.4.2022

Akvarelli Ateljeessa järjestetään jatkonäyttely, johon osallistuu 16 Suomalaista taiteilijaa. Alkuperäisen näyttelyn kuraattorin Rein Mägarin kertomus näyttelystä;

Metsä ja metsät ovat lähettäneet tetoisuutemme lapsuudesta lähtien ja turvanneet erityisen paikan sielussamme. Virolaiset pitävät itseään mielellään metsäihmisinä, sama koskee
heidän suomalaisia sukulaisiaan. Metsien hyvinvointi on meille yhtä tärkeää.
Tämä näyttely koostuu kahden metsäkansan ajatuksen hedelmistä. Tämä on laaja ala, jossa tarinankerronta ja vaikutelmia
kerrotaan intuitiivisilla maalaustekniikoilla värien ja tekstuurin kielellä. Jokainen gallerian seinän akvarelli ei vain heijasta
yleistä ja ulkoista lähestymistapaa metsän käsitteeseen, vaan
myös kuvaa metsää meidän jokaisen sielussa.
Vesiväritekniikassa ei ole järkevää ottaa ajankohtaista näkemystä liiallisesta metsäkadosta tai matalasta istutuksesta, vaan välittää tekijän tunteita. Ja tunteet perustuvat olettamukseen, että meillä on jatkossakin mieli säilyttää ja viljellä tätä ainutlaatuista rikkautta, emmekä jaa niiden kansojen kohtaloa, jotka ovat nopeasti rahallistaneet luonnonvaransa.
Rauhallinen ja lempeä akvarellitaide mahdollistaa uusien teemojen yhdistämisen arjen tapahtumien tulkintaan – ilmastonmuutoksen pelkojen selviytymiseen ja elämän todellisten arvojen tunnistamiseen.
Tämänvuotinen yhteisnäyttely suomalaisten kollegoiden kanssa on kolmas yhteinen katsaus naapureiden toimintaan ja saavutuksiin. Voidaan epäröimättä sanoa, etä meillä on enemmän
yhtäläisyyksiä kuin eroja ideoiden löytämisessä ja kirjaamisessa, ja jokainen näyttely naapureiden kanssa on virkistävää ja
kiinnostavaa molemmille osapuolille.